Barbizonlaan 88 - 2908 ME Capelle a/d IJssel - 085 - 792 2222

Datacenters als speler in de energietransitie: kans of bedreiging?

Zaken combineren en outside of the box denken. Dat hebben we nodig om te komen tot slimme oplossingen. En dat geldt al helemaal als we kijken naar de energietransitie waar we middenin zitten met elkaar. Onlangs verscheen er in het FD een mooi artikel over de inzet van middelgrote datacenters voor energieopvang en de verwarming van wijken. De ontwikkeling van datacenters maakt, dat zie je ook in media, immers veel discussie los. De schrijvers van het artikel stellen dat je onderscheid moet willen maken tussen de megagrote hyperscales en de middelgrote datacenters. Juist die laatste groep, zo stelt men, is goed inzetbaar in woonwijken.

Datacenters vormen de kern

Één ding is zeker, datacenters vormen de kern, de basis zou je kunnen zeggen, van de digitale infrastructuur. Het kan niet anders dan dat zij in de komende jaren in aantal en omvang gaan toenemen. Toch stuit de ontwikkeling van grote datacenters op weerstand. Daarom is het belangrijk dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de grote en middelgrote centers. Die laatste kunnen juist een goede bijdrage leveren aan het oplossen van de vraagstukken die spelen rondom de energietransitie. En bovendien hoeven ze de bevolking niet tot last te zijn, integendeel zelfs.

Kansen benutten door inzet van middelgrote datacenters

In het coalitieakkoord staat dat ‘hyperscale-datacenters een onevenredig groot beslag op de beschikbare duurzame energie leggen in verhouding tot de maatschappelijke en/of economische meerwaarde’. Daarom scherpt het kabinet ‘de landelijke regie en de toelatingscriteria bij de vergunningverlening hiervoor aan’. Men mist daarbij aandacht voor de middelgrote datacenters, die prima ingezet kunnen worden om kansen te benutten. Denk bijvoorbeeld aan vestiging op verouderde bedrijventerreinen. Uit het artikel, zie ook onze bronvermelding, blijkt dat deze vaak dicht bij woonwijken liggen en dat we een groot aantal van deze plekken kennen in ons land. De infrastructuur op dit soort terreinen is doorgaans goed en de afzet van restwarmte aan gebouwen en woningen in de omgeving creëert een win-winsituatie.

Neem contact op

De energie-discussie speelt ook binnen jouw bedrijf ongetwijfeld een rol. En als dat niet zo is, zou het vanaf vandaag hoog op de agenda moeten staan. Het is niet de vraag of je hiermee aan de slag gaat maar wanneer. Ook de data van het invullen van de gemaakte afspraken in het klimaatakkoord van Parijs, komen met rasse schreden dichterbij. Wie gaat de oplossingen voor je bedenken en uitwerken? Ga je dit zelf doen? Hoe ga je dit handen en voeten geven? Weet in elk geval dat je een professionele partner aan je zijde hebt staan die graag het gesprek met je aangaat, ook over dit onderwerp. Wil je meer weten over hoe wij dit doen, luisteren naar hoe collega-bedrijven dit oppakken of gewoon even vrijblijvend overleggen? Neem dan contact met ons op. We doen het samen, ook nu. Juist nu!