Barbizonlaan 88 - 2908 ME Capelle a/d IJssel - 085 - 792 2222

Hoe je met technische vakmensen omgaat? Zó niet dus...

Flexwerken ligt onder een vergrootglas. Zodra het woord flex genoemd wordt, volgt er bijna automatisch vanuit diverse kanten kritiek. Onlangs nog kwamen er berichten in de media naar buiten over de zogenaamde draaideurconstructies. Uitzendkrachten werken langer dan de bedoeling is op contracten met minimale rechten en zekerheid. Althans, dat stelt de FNV in een rapport dat ze in september van vorig jaar aan de Tweede Kamer hebben overhandigd. De ABU ageert tegen het geschetste beeld. Directeur Jurriën Koops zegt in een reactie dat het op basis van onafhankelijk onderzoek 'onwaarschijnlijk is dat een substantieel deel van de uitzendkrachten langer dan 78 weken bij dezelfde uitzender blijft. Uitzenders zouden ook niet 'substantieel' gebruikmaken van draaideurconstructies. Wij sluiten ons, vanuit Staytec, uiteraard graag aan bij deze opmerking. Want helaas zijn er inderdaad nog altijd partijen in de markt die op een immorele manier omgaan met hun arbeidskrachten. En wat ons betreft mogen deze partijen absoluut hard aangepakt worden. Wat, naar mijn mening, niet kan is alle uitzendorganisaties over één kam scheren zoals dat wel vaker gebeurt in de media. Zo hanteert Staytec bijvoorbeeld nauwgezet de NBBU CAO.

Duidelijkheid voor arbeidskrachten noodzaak

Er zijn, zo stelt het FNV na gesprekken met uitzendkrachten vast, veel situaties bekend waarin de beoogde doorstroming richting meer zekerheid niet van de grond komt. Het maakt dat krachten soms van uitzendbureau naar uitzendbureau gaan waardoor ze tot wel zeven jaar in de fase van onzekerheid blijven hangen. Het is de fase waarin er langdurig onder het uitzendbeding werk wordt verricht, waardoor hun dienstverband op een willekeurig moment kan worden beëindigd en er bovendien geen doorbetaling bij ziekte is. Dat zijn geen gewenste praktijken natuurlijk. Als je op een duurzame manier een bedrijf wilt bouwen dan zul je moeten investeren in je belangrijkste kapitaal: je mensen. We geloven niet dat onze opdrachtgevers, waarvan we met de meesten ook al jaren samenwerken, ervan gecharmeerd zouden zijn als we steeds met wisselende gezichten op de proppen komen. Samenwerken, elkaar leren kennen en bouwen aan vertrouwen en dus de relatie zijn onmisbare factoren als je serieus in je branche aan de slag wilt.

We blijven je informeren

In onze tweewekelijkse nieuwsberichten besteden we structureel aandacht aan zaken als betrouwbaarheid van uitzendbureaus, A-1 verloning, huisvesting, vitaliteit van medewerkers, de AVG, de meldplicht buitenlandse werknemers in Nederland en meer. Veel van wat belangrijk is in voor onze branche of onderneming komt wel voorbij. Wil je meer weten over onze werkwijze of de manier waarop wij naar kwalitatief uitzenden kijken? Neem dan contact met ons op. We zetten graag een positief bericht tegenover de vele, nogal kritische berichten in de media.

Bron: Het Financieele Dagblad