Barbizonlaan 88 - 2908 ME Capelle a/d IJssel - 085 - 792 2222

Nieuwe stikstofnorm dreigt vast te lopen: wat is er aan de hand?

Enige tijd geleden kapte de overheid de berekening van stikstofneerslag af op maximaal 25 km rond de bron van de uitstoot. Ja, dat was inderdaad een versoepeling van de norm voor landbouw, woningbouw en betrokken industrie. Tegelijkertijd vrezen betrokkenen dat deze nieuwe norm juridisch juist heel wankel is. Er zullen ongetwijfeld nog vele, nieuwe maatregelen volgen.

Nieuwe stikstofnorm dreigt vast te lopen

Deze nieuwe stikstofnorm was oorspronkelijk bedoeld om de vergunningverlening voor bouw -en infraprojecten, die vastgelopen is, weer op gang te brengen. Maar als dit zo doorgaat zou deze wel eens kunnen eindigen voor de rechter. Althans, dat zeggen deskundigen, het RIVM en ook topambtenaren: zij waarschuwen de overheid dat deze nieuwe regel rondom vergunningen juist een groot gedeelte van de stikstofuitstoot van grote projecten niet in ogenschouw neemt. In een artikel in het FD, dat op 4 februari verschenen is, wordt benoemd dat kwetsbare natuur mogelijk dreigt te verslechteren, omdat de uitstoot van grote projecten buiten beschouwing gelaten wordt. En dat is in strijd met de Europese regelgeving. Dit maakt, zo stelt men, de kans reëel dat de Raad van State een streep zet door deze pas aangenomen regel. Het gevolg is dat de vergunningverlening dan opnieuw stil komt te liggen.

Volg de actuele ontwikkelingen

Zonder te pretenderen dat we specialist op het gebied van stikstofuitstoot zijn, willen we wel ons geluid laten horen. Ook wij volgen de actuele ontwikkelingen, delen kennis en zijn met ketenpartners in gesprek over hoe één en ander binnen de gestelde kaders zo goed mogelijk aan te pakken.

De moraal van het verhaal

Een bom onder veel projecten: dat is de wankele wetgeving rondom de stikstofcrisis. Dat is jammer, opmerkelijk ook. Helaas kunnen we je niet concreet helpen met het formeren van sterker beleid. Wat we wél kunnen doen, is het leveren van de juiste monteurs voor de mooie, uitdagende projecten die wel doorgaan.

Neem contact op

Het thema stikstof wordt ook binnen jouw bedrijf ongetwijfeld regelmatig besproken. En hoewel je misschien niet alle ins en out kent, is het wel van belang om je te realiseren dat dit onderwerp niet als vanzelf van de agenda verdwijnt. Misschien merk je dat nu al doordat projecten op de lange baan geschoven worden, volledig stopgezet of doordat marges meer onder druk komen te staan. Schakel ons niet alleen in voor het juiste technische personeel, maar ga zeker ook het gesprek met ons aan. Alleen ga je misschien sneller, kijkend naar deze problematiek. Maar samen kom je verder, dat is een ding dat zeker is. Nogmaals, oplossen kunnen wij het probleem niet, maar er over in gesprek gaan wel. En dat doen we dan ook graag, we kijken uit naar je reactie.